Sgerbic
Fåret Dolly

Vilket djur blev klonat först?

År 1997 presenterades det klonade fåret Dolly för den församlade världspressen. Men Dolly var långtifrån det första klonade djuret.

Det klonade fåret Dolly

Den 22 februari 1997 har journalister från hela världen samlats i ett stall strax utanför Edinburgh. Framför dem står ett oansenligt får, som – berättar en skotsk forskargrupp – är resultatet av den första kloningen av ett däggdjur med hjälp av vuxna kroppsceller.

Det betyder att fåret Dolly kommit till genom att en juvercell satts in i ett ägg, som sedan placerats i en surrogatmor.

Nyheten om det klonade fåret sprids omedelbart över världen, men Dolly var långtifrån det första klonade djuret.

Fåret Dolly

Efter sin död 2003 blev Dolly uppstoppad och kan nu beskådas på ett skotskt museum.

© Sgerbic

Havsanemon var första klonade djuret

Den titeln tillfaller en anonym havsanemon, som 1891 klonades av den tyske biologen Hans Driesch. Då gick det dock mer primitivt till, genom att forskaren skar en befruktad äggcell i två delar. Resultatet blev två identiska befruktade ägg, som utvecklades till varsitt djur.

En del experter anser dock att Drieschs metod inte kan betraktas som egentlig kloning.

De hävdar att äran snarare ska tillskrivas den brittiske utvecklingsbiologen John B. Gurdon, som 1962 lyckades befrukta ett ägg genom att sätta in en ung cell från ett grodyngel, som utvecklades till en groda.

Metoden var så effektiv att andra forskare klonade först fiskar och senare möss och större däggdjur.

Kloning har sedan dess använts för att bland annat utveckla skräddarsydda försöksdjur för att ta fram läkemedel.