Vilken tideräkning använde man före Kristi födelse?

Enligt vilket system daterade romarna och grekerna sina år?

Athenarna gav sina år namn efter den ledande ämbetsmannen.

Det var munken Dionysius Exiguus som år 525 efter Kristus kom på idén att datera efter Kristi födelse. Innan dess hade man inom den romerska världen använt Roms mytiska grundande år 753 före Kristus som referenspunkt. Romarna använde dock även de ledande konsulernas regeringsår som datering, till exempel ”under Probus Juniors konsulperiod”.

Idén kom från det gamla Athen där den ledande ämbetsmannen, som innehade sin post under ett år, fick ge namn till det året. De olympiska spelen, som hölls för första gången år 776 före Kristus och sedan i stort sett oavbrutet vart fjärde år under tusen år, hjälpte också grekerna att peka ut ett specifikt år.