US Navy & Jynto
PFAS

Varför utvecklade vi evighetsämnena PFAS?

En tragisk fartygskatastrof 1967 gjorde de så kallade PFAS-ämnena till fasta inslag i vår vardag. Flera decennier senare upptäcktes det att mirakelämnena hade ett oerhört högt pris – vår hälsa.

Katastrofen började med en olycka.

Den 29 juli 1967 låg hangarfartyget USS Forrestal utanför Nordvietnams kust, när ett stridsflygplan av typen F-4 Phantom II råkade avfyra en robot på däcket.

Roboten träffade ett plan av typen A-4 Skyhawk, som fattade eld och sprutade brinnande bränsle över andra andra flygplan på däcket – vilket utlöste en kedjereaktion av explosioner.

När eldhavet dog ut omkring en dag senare hade 134 personer mist livet. Det var den största förlusten av människoliv på ett amerikanskt fartyg sedan andra världskriget.

VIDEO: Hør et øjenvidne fortælle om katastrofen

Video

PFAS släckte elden

I USA väckte katastrofen förfäran, och forskare började utveckla nya metoder för att släcka bränder effektivare.

Ett av resultaten var en skumblandning som snabbt kunde släcka eldsvådor. Den hemliga ingrediensen i skummet var PFAS – syntetiska högfluorerade ämnen, som tagits fram under 1930-talet och som var kända bland annat för sina vattenavvisande och icke-fästande egenskaper.

PFAS USS Forrestal

Efter en allvarlig olycka på ett amerikanskt hangarfartyg 1967 började PFAS användas på allvar inom industrin.

© US Navy

Ämnena anhopas

Olyckan 1967 och den forskning som följde på den gjorde PFAS-ämnena populära inom industrin, och de användes i bland annat livsmedelsförpackningar, rengöringsprodukter, kläder, möbler och färg.

Först under 1990-började myndigheter på allvar granska hur PFAS-ämnena påverkar människor, och slutsatserna var nedslående.

Även om inte alla PFAS-ämnen bevisats vara farliga har det visat sig att de är svåra att bryta ner i naturen och att de anhopas i både naturen och människokroppen. Undersökningar har kopplat ämnena till bland annat skador på foster, cancer och hormonrubbningar.

Därför är PFAS-ämnen i dag hårt reglerade i de flesta länder och i flera fall är de förbjudna.

Bolag förgiftade amerikanerna i decennier

De syntetiska högfluorerade ämnena öppnade oändliga möjligheter. Men med tiden förvandlades industrins nya mirakelmedel till ett hot mot miljön och folkhälsan – ett faktum som tillverkarna ansträngde sig för att hålla hemligt.

Teflon stekpanna
© trozzolo

1930- och 1940-talet

År 1938 upptäcker en anställd hos kemibolaget DuPont av en slump PFAS-ämnen under sitt arbete med att utveckla kylmedel. Efter tio år av utveckling marknadsförs en perfluorerad polymer som teflon.

Råtta
© Library of Congress

1960-talet

De första rapporterna om farorna med PFAS-ämnen dyker upp. En toxikolog hos DuPont konstaterar till exempel 1961 att ämnet PFOA är giftigt och måste ”hanteras med extrem försiktighet.” Även små doser kan förgifta råttor.

3M
© Holger.Ellgaard

1970-talet

Dokument visar att PFAS-producenten 3M redan på 1970-talet vet att ämnena är giftiga och anhopas i människors blod. Bolagets undersökningar visar dessutom att PFAS-ämnen nu även förekommer hos fiskar.

Brandmän
© Jim Peaco

1980-talet

Amerikanska flottan upptäcker att PFAS-baserat skum har ”skadliga effekter på miljön” och dödar allt liv i havet. DuPont upptäcker att gravida kvinnor kan föra högfluorerade ämnen vidare till sina ofödda barn.

Ko
© McKay Savage

1990-talet

En boskapsuppfödare i den amerikanska delstaten West Virginia stämmer DuPont för att bolaget har förgiftat en flod som hans boskap dricker ur. Rättegången avslöjar att DuPont i årtionden medvetet har hemlighållit att PFAS är giftigt.

Vattenkran
© Dishant paikrao

2000-talet

Studier slår fast att PFAS-ämnen kan leda till bland annat cancer och ämnena börjar förbjudas. År 2007 visar en undersökning att nästan alla amerikaner har högfluorerade ämnen i blodet – bland annat från förorenat dricksvatten.