Vad vet du om kärnenergins historia?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Vilket år började historiens första kärnkraftverk att leverera ström till elnätet?

Marie Curie, som fick Nobelpriset två gånger, är känd för sin omfattande forskning kring radioaktivitet. Var föddes hon?

Vad hette den tyske kemist och apotekare som år 1789 upptäckte grundämnet uran?

Tysken Otto Hahn upptäckte på 1930-talet något som skulle få en avgörande betydelse för utvecklingen av kärnkraft. Vad?

Vem erhöll 1922 års Nobelpris i fysik för sina ”förtjänster om utforskningen av atomernas struktur och den från dem utgående strålningen”?

Denne amerikan kom att kallas atombombens fader men p g a påstådda vänstersympatier bedömdes han 1954 vara en säkerhetsrisk.

Vilken känd fysiker undertecknade år 1939 ett brev till USA:s president med en deklaration att USA borde utveckla en atombomb?

Vilka forskare var först med att klyva en atom under kontrollerade former och därmed bana väg för såväl kärnkraft som kärnvapen.

Vilken nation investerade svindlande summor och ägnade mer än tre år åt att uppföra det första kärnkraftverket?

Hur många människor dog sekunderna efter att USA hade fällt en atombomb över staden Hiroshima i Japan?

När ägde den katastrofala kärnkrafts­olyckan i Tjernobyl i Ukraina rum?

Flera nyckelpersoner har bidragit till kunskaperna om kärnfysik, men vem kallas populärt för kärnfysikens fader?

År 1945 ägde historiens första provsprängning av en atombomb rum. Var?

USA var det första landet i världen som fick kärnvapen. Sovjetunionen var det andra. Vilket var det tredje?

För inte så länge sedan väcktes stor internationell uppståndelse då Frankrike genomförde sex kärnvapensprängningar. Vilket år?

Identifieringen gjordes år 1900 av den franske fysikern Paul Ulrich Villard. Det kan bland annat förklara varför radioaktivitet medför DNA-förändringar. Namnet gavs på grund av ett nära släktskap med alfa- och betastrålning. Vad tänker vi på?

Kanske är du intresserad av...