Släktforska med DNA!

Genom att testa sitt DNA kan man komma vidare i sin släktforskning. Gamla gåtor kan få svar, nya släktingar dyka upp och släktlinjer dras långt bakåt i tiden. Så här gör du!

© iStock

Med DNA-test kan du

_Verifiera din pappersforskning. _Genom att testa enskilda släktlinjer kan du ta reda på om det som står i källorna stämmer. Det går att kontrollera släktskap många hundra år tillbaka i tiden genom ett DNA-test, om du kan hitta en obruten släktlinje av bara män eller bara kvinnor.

_Hitta fader okänd. _Det finns möjlighet att lösa gåtor med hjälp av ett DNA-test. Har du en misstänkt fader, även om det ligger mer än hundra år tillbaka i tiden, går det att kontrollera faderskapet genom att DNA-testa nu levande släktingar. Utan misstänkt är det svårare, men ibland kan man ringa in vem fadern var.

_Få kontakt med släktingar världen över. _DNA knyter ihop släktforskare över hela världen och du får många chanser att lära känna nya släktforskarvänner och släktingar.

_Kartlägga släkten bortom skriftliga källor. _Vi bär alla på DNA-spår från släktingar som levde långt innan de skriftliga källorna skapades. Genom DNA-tester går det att skapa släktträd som spänner över tusentals år. Du kan även kartlägga vilken väg olika släktlinjer färdats över jorden ända sedan ursprunget i Afrika för mer än hundratusen år sedan.

Så här gör du – steg för steg.

Artikelförfattaren Peter Sjölund är en av pionjärerna inom DNA-släktorskning.

1. Välj DNA-test

Det finns olika DNA-tester och flera testföretag att välja mellan. Här beskriver vi hur du testar dig hos företaget Family Tree DNA (FTDNA), eftersom det är det testföretag som de flesta i Skandinavien använder. FTDNA erbjuder tre typer av tester. Vilket eller vilka du ska välja beror på vad du vill ta reda på:

Testet Family Finder analyserar ditt så kallade ”autosomala DNA”. Det är det DNA som du ärvt i en slumpmässig blandning från både mamma och pappa. Resultatet av detta test är att du får en lång lista på andra DNA-testade personer som är släkt med dig. Listan brukar innehålla många hundra släktingar, men de flesta är du förstås väldig avlägset släkt med. Det kan till och med handla om släktskap med kopplingar så långt tillbaka som på 1500-talet eller ännu tidigare.

Detta test säger dock inget om hur du och andra personer är släkt. Släktskapet kan gå via vilka grenar som helst i era antavlor och ni kan vara släkt genom kopplingar på flera olika håll.

Testet mtDNA FullSequence analyserar det speciella DNA (mitokondrie-DNA) som du ärver enbart från mamma. Både män och kvinnor har detta DNA, men endast kvinnor kan föra det vidare.

Resultatet av detta test visar på vilken gren av den kvinnliga delen av mänsklighetens träd din egen mödernelinje hör hemma, din så kallade ”haplogrupp”.

Du får även en lista på andra DNA-testade som visar sig vara släkt med dig. Med det här testet vet du också hur ni är släkt, eftersom släktskapet alltid går via era raka mödernelinjer.

Testet Y-DNA kan bara göras om du är man, eftersom det analyserar det DNA som finns på mannens Y-kromosom. Detta DNA ärvs alltid från far till son och det innebär att du kan följa din raka fädernelinje tusentals år tillbaka.

Om du är kvinna har du ingen Y-kromosom, men då gäller det att om möjligt testa pappa, en bror, en farbror eller en farbrors son. Y-DNA-test finns i flera prisklasser, men det är oftast lämpligt att börja med ett så kallat Y37-test.

Resultatet av ett Y37-test är att du får reda på vilken huvudgren av den manliga mänsklighetens träd du tillhör, din så kallade ”haplogrupp”. Du får även en lista på DNA-testade män som är släkt med dig. Det här släktskapet går alltid via era raka fädernelinjer.

2. Beställ testet

DNA-testet beställs från USA via internet. Du betalar med kreditkort via en säker betalning och ett test-kit skickas sedan till din brevlåda. För att beställa går du till webbsidan www.familytreedna.com och lägger de tester du vill beställa i din ”varukorg”.

Därefter går du till betalningen och anger dina adress- och kortuppgifter. Var extra noga när du skriver din epost-adress. När kortbetalningen gått igenom får du nämligen ett mejl till den adressen med dina inloggningsuppgifter.

Topsning för DNA-test.

3. Ta provet

Efter några veckor kommer ett brev med ditt test-kit. Då är det dags att topsa! Var noga med att inte äta eller dricka varmt timmen innan provet ska tas. Du öppnar försiktigt en topsförpackning . Sedan skrapar du dig på insidan av ena kinden i ungefär en minut med den lilla tops-borsten .

Därefter öppnar du ett av provrören och stoppar ner topsens spets i röret. (Genom att trycka längst bak på topspinnen, som om den vore en kulspetspenna, trycker du loss borsten i provröret.) Därefter skruvar du åt provrörets lock ordentligt . Sedan gör du om samma procedur med den andra topsen på insidan av den andra kinden.

När du är klar lägger du provrören i samma plastpåse som de kom i. På den gröna lappen som medföljer skriver du din signatur och ditt namn i klartext samt kryssar för om du är kvinna eller man.

Förslut plastpåsen och lägg den i det bruna kuvertet du fått. Klistra på ett vanligt frimärke med brevporto till USA och en blå ”prioritaire”-klisterlapp. Lägg sedan kuvertet i en vanlig brevlåda .

Därefter är det bara att vänta. Det tar några veckor för provet att nå laboratoriet i Texas och sedan brukar själva analysen ta 4–8 veckor. Tålamod är en bra egenskap när man DNA-släktforskar!

4. Förstå resultat och kontakta matchningar

När analysen är klar får du ett meddelande via mejl. Då loggar du in på ditt konto hos FTDNA för att se dina resultat.

Beroende på vilka test du har gjort ser resultaten olika ut. På nästa sida går vi igenom hur du ska tolka resultaten från vart och ett av de tre olika testtyperna.

Gemensamt för alla typer av resultat är att du får en lista över personer du är släkt med. De kallas dina ”matchningar”. DNA-testet, eller testen, visar att någonstans går din och dina matchningars antavlor ihop och utmaningen är nu att försöka hitta var.

Matchningar som står överst på listan är närmast släkt med dig och sedan följer allt mer avlägsna släktingar. De flesta släktskap är så avlägsna i tid att du knappast kommer att hitta kopplingen i de skriftliga källorna. Lägg därför din energi på de personer som finns i början av din lista.

Om du ser en knapp med en liten grön antavla, har personen du matchat med lagt in sitt släktträd. Då kan du söka igenom trädet och försöka hitta er koppling. Har personen inte något släktträd, så finns där alltid kontaktuppgifter till vederbörande. Då kan du skicka ett mejl och berätta var du har dina anor och fråga om personen har anor i samma områden som du själv.

Som du förstår är det viktigt att du själv också lägger in ditt släktträd, för att hjälpa dina matchningar att hitta er gemensamma koppling.

Hittar du inte släktkopplingen till din matchning? Det finns många anledningar till att det kan vara så. Det vanligaste är att kopplingen ligger för långt tillbaka i tiden för att kunna bekräftas genom skriftliga källor.

En annan sak att tänka på är att det kan räcka med att en enda far i någon av era antavlor inte är densamme som den officielle fadern, för att kopplingen inte ska gå att hitta.

En sak att vara medveten om är att det ofta är värdefullt att testa fler personer än sig själv. Om du till exempel testar en av dina föräldrar, kommer du att se om ditt släktskap till dina matchningar går via mammas eller pappas sida.

På samma sätt kan ett test av en kusin ofta visa på vilken sida släktskapet finns. Är du ute efter att försöka knäcka en släktgåta med en okänd fader, får du ofta vara beredd på att testa flera personer på olika sidor av släkten. Med fler testade får du fler pusselbitar att jobba med.

Få ut mer av din DNA-släktforskning

DNA-släktforskning behöver inte vara krångligt. Du kan komma långt med de matchningslistor och de verktyg som finns hos testföretaget FTDNA. Men för den som vill gå djupare finns det flera kraftfulla verktyg att använda. Här är några av de mest användbara:

1. ADSA (Autosomal DNA Segment Analyzer) är gratis och finns hos DNAgedcom.com. Här laddar du ner dina matchningar från FTDNA och kan se alla matchningar och deras matchande DNA-segment i en och samma bild, vilket är mycket användbart. Du skapar ett gratiskonto på www.dnagedcom.com. Sedan laddar du under ”Family Tree DNA” ner dina data. Därefter väljer du ADSA under ”Autosomal Tools”.

2. Gedmatch (www.gedmatch.com) är en kostnadsfri tjänst där du kan ladda upp dina ”rådata” från ditt FamilyFinder-test. Du kan då få matchningar mot personer som testat sig hos andra företag än FTDNA. Gedmatch har även flera verktyg för att göra avancerade jämförelser mellan olika personer.

3. Gå med i projekt! Ett projekt är en kostnadsfri samlingsplats för personer som tillhör en gemensam haplogrupp eller som alla har sina anor i ett visst geografiskt område. Om du har en del av dina anor i Sverige bör du börja med att gå med i ”Sverigeprojektet”, som du hittar på www.familytreedna.com/groups/sweden

4. Ta professionell hjälp. Hos till exempel www.dnaguiden.se kan du köpa rådgivning inför eller efter testning.

Tänk på!

1. Ett DNA-test ljuger inte. Om du DNA-testar dig kan det visa sig att din pappa inte är din biologiske far. Eller att du får kännedom om ett annat släktskap som inte är som du trodde. Därför måste du vara beredd på överraskningar när du DNA-testar dig eller dina släktingar.

Det händer att ett DNA-test avslöjar en tidigare okänd sanning, men det förekommer inte så ofta. Tidigare har det florerat siffror på att tio procent av befolkningen har en annan pappa än den ”officielle”. DNA-tester har dock visat att det i verkligheten bara handlar om någon enstaka procent. Men du måste vara beredd på det oväntade.

2. Eftersom ett DNA-test även kan avslöja okända släktskap i dina matchningars släkter, måste du tänka på dina matchningars integritet. Du får därför aldrig avslöja namn på matchningar, om de inte är tillfrågade, när du visar upp dina resultat offentligt.