Quiz: Måttenheter

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

När började Storbritannien gå över till metersystemet (som fortfarande inte är fullt genomfört)?

Efter revolutionen i Frankrike gick landet 1793 för ett antal år över till ”revolutionskalendern”. Hur många dagar fick veckan?

Den italienske vetenskapsmannen Tito Burat­tini var den förste att rekommendera längdenheten metro (0,5 cm från den moderna). När?

Vilken måttenhet definierade de gamla romarna som tvåtusen steg?

En gammal svensk måttenhet, som ursprungligen avsåg längden mellan fingertopparna vid utsträckta armar, kallades ...

När började man använda viktenheten ”karat” för att ange vikten av diamanter?

Vilken regent var den förste att införa standardmått för längd och vikt i hela sitt rike?

Metersystemet, måttsystemet där metern ingår, spreds från Frankrike över världen och infördes i Sverige som lagstadgat mått ...

John Wilkins var den förste att föreslå ett universellt måttsystem baserat på decimalsystemet och naturfenomen. När?

Viktsystemet troy beskrevs första gången år 1390. Man använder det för att väga ...

När infördes det internationella enhetssystemet för måttenheter, det så kallade SI-systemet?

Den svenske astronomen Anders Celsius uppfann år 1742 en temperaturskala som avvek från våra dagars modell. På vilket sätt?

När levde den italienske fysikern Alessandro Volta, som gav sitt namn åt måttenheten för elektrisk spänning?

Vilken av antikens civilisationer kom på tidsenheter i ett räknesystem baserat på 60 (timmar, minuter, sekunder)?

Omkring 2600 f Kr hade induskulturen i våra dagars Pakistan mycket exakta måttenheter. Den minsta var ...

Gissa en skala: Enheten namngavs av den skotske matematikern och fysikern William Thomson, och skalan går från absoluta nollpunkten och delar namn med en flod nära universitetet. Vilken temperaturskala rör det sig om?

Kanske är du intresserad av...