Quiz: Hajar i historien

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

På vilket speciellt sätt använde samurajerna hajen?

Vilken hajattack beskrivs vanligtvis som den värsta i historien?

Vilken roll spelade hajar i debatten om slavhandeln över Atlanten?

Hur lyder världens troligtvis äldsta beskrivning av en hajattack?

Hur menar historiker att de forntida aztekerna skyddade sig mot attacker när de seglade i hajtäta farvatten?

En rad dramatiska hajattacker längs den amerikanska östkusten 1916 anses ha inspirerat till vilken bok?

Kanske är du intresserad av...