Quiz: 5 vassa om skottår

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vilken justering av skottåret godkände påven Gregorius XIII år 1582?

Romarna införde den julianska kalendern år 46 f Kr, och därmed tillkom en skottdag vart fjärde år. Innan dess hade emellertid romarna då och då haft en skottmånad, så att året blev 377 eller 378 dagar långt. Hur ofta var det skottår i det äldsta Rom?

Varför bestämde romarna att just februari skulle vara skottmånad?

Enligt traditionen bestämde den skotska drottningen Margaret 1288 att om en man avvisade en kvinna som friade till honom den 29 februari skulle han ådömas ett straff. Vari bestod straffet?

Vad gjorde kompositören Giacomo Rossini, när han den 29 februari 1864 fyllde 72?

Kanske är du intresserad av...