Quiz: 1700-talets genier

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Upplysningstiden fostrade ­stora tänkare. Vilken av följande personer hör inte till den tidsperioden?

Napoleon Bonaparte ville ena Frankrike under sig. Därför genomförde han en militärkupp och lät sig utropas till förste konsul år ...

Vem uppfann åskledaren, var med och utarbetade amerikanska självständighetsförklaringen och grundade University of Pennsylvania?

Han erkändes efter sin död, men under sin livstid (1757-1827) hade denne brittiske poet och konstnär inget större anseende.

Joseph och Jacques Montgolfier skrev historia med en farkost som 1783 flög med män­niskor ombord. Vad hade de uppfunnit?

Filosofen Immanuel Kant skrev att människan alltid ska behandlas som ett mål och aldrig bara ett medel. Denna idé kallade han ...

Carl von Linné ger detta år ut en översikt av sin indelning av ett inter­nationellt erkänt system för klassifice­ring av stenar, väx­ter och djur. Hans Systema naturae kom år ...

Ekonomen Adam Smith gav år 1776 ut en bok som utgjorde grunden för den moderna ekonomin. Vad heter boken?

Han studerade för kompositören Joseph Haydn, var en av historiens största musikaliska talanger och blev döv. Vem?

Italienaren Alessandro Volta (1745-1827) gick till historien när han uppfann Voltas stapel som var ...

Vilken kvinnlig författare, född år 1775, skrev romanerna Förnuft och känsla, Emma och Stolthet och fördom?

Kanske är du intresserad av...