Nya dokument avslöjar: Churchill trodde på liv i rymden

I en elva sidor lång essä slog Winston Churchill fast att han var övertygad om att det finns intelligent liv i rymden.

Winston Churchill var intresserad av naturvetenskap hela sitt liv. Som 22-åring läste han Charles Darwins ”Om arternas uppkomst”.

© Commons.wikimedia.org

På det amerikanska Winston Churchill-museet i delstaten Missouri i USA har kuratorn Timothy Riley gjort ett fynd.

I museets arkiv har han hittat en essä skriven av den tidigare brittiske premiärministern Winston Churchill. Essän har titeln ”Är vi ensamma i universum?”

I dokumentet, som Churchill påbörjade 1939 och redigerade klart i slutet av 1950-talet, ägnar han sig åt hur universum ser ut och slår bland annat fast att han är övertygad om att det finns intelligent liv i rymden:

”Jag är inte så imponerad av vår civilisation att jag tror att vi är den enda prick i detta enorma universum som hyser tänkande varelser”, skrev Churchill.

Astrofysiker har granskat dokumenten

Kort efter upptäckten överlämnade museets kurator essän till den israeliske astrofysikern Mario Livio, som fick lov att granska den. Livio är imponerad av politikerns naturvetenskapliga insikter.

”Churchills resonemang speglar många moderna synpunkter inom astrobiologin”, skriver Livio i tidskriften ”Nature”.

Churchill var väldigt kunnig

Enligt Livio visar essän att Churchill var kunnig inom astronomi.

Churchill spekulerar till exempel kring att andra stjärnor än solen kan ha planeter kretsande runt sig. Detta faktum dokumenterades vetenskapligt först under 1990-talet

För den israeliske forskaren är det emellertid framför allt Churchills vetenskapliga engagemang som intresserar honom:

”I en tid då en del politiker skyr vetenskap, berörs man av en ledare som engagerade sig så djupt i den”, säger han.