Shutterstock

Neandertalarna förstörde våra kroppar

Blodproppar, depression och hudcancer är bara några av de sjukdomar vi fått från neandertalarna.

Moderna människor utanför Afrika bär på mellan 1,5 och 4 procent neandertaler-DNA, och dessa få procent har förvånansvärt många negativa effekter på vår hälsa.

Enligt amerikanska forskare kan allt från blodproppar till depression spåras till arvet från neandertalarna.

Risk för blodproppar

Som de första i världen har forskarna jämfört 28 000 europeiska patientjournaler med arvsmassa från fossila neandertalben.

I de två arvsmassorna har experterna hittat genetiska variationer som har samband med ökad risk för blodproppar, hudcancer och depressioner.

Enligt undersökningens upphovsmän var de genvarianter som våra förfäder ärvde från neandertalarna fördelaktiga för 40 000 år sedan, i synnerhet när de invandrade till nya områden med klimat och sjukdomar som var främmande för dem.

Neandertalarna liknade den moderna människan rent fysiskt, men var kraftigare och hade kortare lemmar och bredare bröstkorg.

© Museum of Toulouse

Neandertalarnas dåliga inverkan

Fördelar har blivit till nackdelar

Men de gener som gav skydd på den tiden har i dag blivit till nackdel för oss.

Exempelvis ser en av neandertalgenerna till att blod koagulerar snabbt efter exempelvis ett skärsår, vilket håller farliga infektioner borta från såret.

Samma egenskap bidrar i dag till att vi löper större risk att få blodproppar.

3 snabba ...

Var levde neandertalarna?

De första dokumenterade neandertal-benen påträffades i Tyskland år 1856. Efter det har flera spår efter urtidsmänniskan dykt upp i Europa och Mellanöstern. Skelettdelar har också hittats så långt österut som i centrala Ryssland.

Varför dog neandertal­människan ut?

Forskarna är inte säkra. Fynd visar att neandertalarna var förhållandevis intelligenta: de tillverkade avancerade verktyg, hade troligen ett språk och kulturella ritualer, till exempel begravningar. Enligt några forskare levde neandertalarna i små, isolerade grupper och var därför utsatta för inavel och sjukdomar.

Hur såg neandertalarna ut?

Neandertalarna liknade den moderna människan rent fysiskt, men var kraftigare och hade kortare lemmar och bredare bröstkorg. En DNA-analys från 2007 visar att neandertalarna hade ljus hy och röd-blont hår.