När uppfanns tidszonerna?

Varför delade man in jorden i olika tidszoner?

År 1876 fick den Skottlandsfödde kanadensaren Sandford Fleming idén till tids­zonerna efter att ha kommit för sent till tåget.

Dittills hade regionerna själva bestämt tiden i sitt område – vilket orsakade stor förvirring.

Sandford Flemings lösning på problemet var att dela in jorden i 24 tidszoner. Han presenterade idén för Kanadas general­guvernör, som sände förslaget vidare till världens regeringar.

Starkast stöd fick Fleming av den ryske tsaren, som hade problem med tiden i sitt väldiga rike. Han kallade till en internationell konferens i Venedig 1881, men deltagarna lyckades inte komma överens.

Inte förrän vid ett möte i Washington år 1884 godkändes Flemings förslag av 25 nationer.

Sam­tidigt beslöt man att tidszonerna inte var definitiva utan kunde an­­passas till de olika ländernas behov.

Tidszonerna infördes under en internationell konferens år 1884.

Alla regeringar införde inte tids­zonerna på en gång.

0-meri­dianen, som tiden beräknades ifrån, gick nämligen genom Greenwich i Storbritannien och vissa rivaliserande länder accepterade inte det.

Men till slut segrade förnuftet över känslorna, och samtliga länder anslöt sig till avtalet.