Dargaud
Forskare med iskärna

När borrade forskare upp den första iskärnan?

Åren 1840–1841 borrade en geolog ett antal hål i isen i Schweiziska alperna. Hans borrning blev startskottet till en ny forskningsgren, som låter oss se miljoner år bakåt i tiden.

Den första person som borrade i is av vetenskapliga skäl var den schweizisk-amerikanske geologen Louis Agassiz. Han genomförde åren 1840–1841 ett antal borrningar på en glaciär i Alperna för att dokumentera att isen rörde sig nedför berget.

Forskare med iskärna

Genom att analysera iskärnor kan forskarna öppna ett fönster till forntiden.

© Dargaud

Hypotesen att glaciärer kan röra sig var ny och kontroversiell, och Agassiz borrade ett antal djupa hål i isen, som han sedan placerade stolpar i.

När han året därpå kom tillbaka kunde han se att stolparna hade flyttat sig – vilket bevisade att glaciären hade förflyttat sig. Borrandet utfördes för hand och nådde 60 meter ner i isen.

Dansk utvecklade modern analysmetod

Drygt hundra år senare gjorde den danske klimatologen Willi Dansgaard en upptäckt: Uppborrade iskärnor kunde användas för att studera forntidens klimat. Dansgaard kom under 1950-talet fram till att mätningar av vissa syre- och väteisotoper – som fångats i isen – avslöjade hur klimatet hade sett ut tidigare.

Prov av iskärna

Isens många lager ruvar på kunskap om forntidens klimat.

© CSIRO

Det kan iskärnorna berätta

Med sina nya kunskaper utförde Willi Dansgaard en lång rad iskärneborrningar på den grönländska inlandsisen. Den djupaste borrning som någonsin gjorts genomfördes 1998 i Antarktis i ett samarbete mellan USA, Ryssland och Frankrike och nådde 3 623 meters djup.