Vem upptäckte orsaken till malaria?

När bevisades sambandet mellan mygg och malaria?

Före Ross upptäckt trodde man att sjukdomen orsakades av dålig luft – mal aria.

© Ullstein Bild & Scanpix

Malariaparasiter förstör de röda blodkropparna och dödar omkring två miljoner människor varje år – i synnerhet små barn. Honmyggor av släktet Anopheles sprider parasiterna när de suger blod.

Den brittiske läkaren Ronald Ross fick år 1902 nobelpriset i medicin för sin upptäckt av hur malaria smittar.

Malariaparasit i mygga

Ross var son till en brittisk general i Indien och föddes 1857. Han studerade medicin i England och återvände till Indien för att arbeta. Han fick snabbt upp ett intresse för malaria. I sitt arbete byggde han vidare på teorier framlagda av den franske militärläkaren Alphonse Laveran som hade upptäck att malaria orsakades av en parasit i blodomloppet. Var parasiten kom ifrån visste han däremot inte.

Först när Ross upptäckt en malariaparasit i en mygga som fyra dagar tidigare sugit blod från en malariapatient, lyckades han bevisa sambandet mellan mygg och malaria.