Wikimedia commons

Vem genomgick den första könskorrigeringsoperationen?

År 1930 genomfördes världens första könskorrigeringsoperation. Det var danske Einar Wegener, som kände sig som fångad i fel kropp.

Den första dokumenterade könsbytes­operationen utfördes på danska Lili Elbe.

Hon föddes 1882 som Einar Wegener i ­staden Vejle, men bytte vid 48 års ålder kön till kvinna.

Einar Wegener flyttade som ung man till Köpenhamn för att studera på Konstakademin och träffade målaren Gerda Gottlieb, som han gifte sig med.

Hon använde ofta Einar som modell till sina målningar av kvinnor, och maken kände sig så bekväm i kvinnokläder att han började bära dem offentligt.

Gerda stöttade sin make, och paret flyttade 1912 till Paris. Einar Wegener började känna sig alltmer fången i sin egen kropp och drabbades av depressioner och självmordstankar.

År 1930 träffade han en läkare, som kons­taterade att Einar var en kvinna som var fånge i en manskropp.

I Paris utgav Lili Elbe sig för att vara sin hustrus svägerska.

© Ullstein Bild/Ritzau Scanpix

Samma år lade Einar Wegener in sig hos läkaren och genomgick den första av tre operationer, då hans penis och testiklar avlägsnades, och han fick ”friska kvinnliga könskörtlar” implanterade.

Einar var överlycklig och lät ändra både sitt namn och sitt kön i kyrkoböckerna och fick ett nytt pass.

Året därpå lades Lili Elbe in igen för att få en livmoder inopererad.

Hennes kropp dukade dock under för följderna av operationen, och hon avled den 13 september 1931.

Medan Lili Elbe levde betraktades hon med en blandning av medlidande och avsky, men i nyare tid har hon lyfts fram som en historisk ikon för transpersoner.