Wikimedia Commons

Var rullade den första ambulansen?

Förr i tiden när olyckan var framme och det behövdes en ambulans körde den i hästfart.

Den första ambulanstjänsten för civila invigdes 1865 i Cincinnati i USA. Där hämtade en hästdragen ambulansvagn patienter till stadens sjukhus.

Inom kort började liknande tjänster dyka upp även i andra amerikanska städer.

Dessa hästambulanser var ofta utrustade med sådant som spjälor för fixering av benbrott, morfin, en sond för magpumpning och en flaska starksprit, så att patienten kunde få akut behandling eller smärtlindring på väg till sjukhuset.

De första motordrivna ambulanserna dök upp i slutet av 1800-talet, då bilindustrin höll på att få fotfäste.

År 1899 fick ett sjukhus i Chicago i USA den första automobilambulansen som en gåva från lokala affärsmän.

Innan civila ambulanser fanns använde man under medeltiden häst och vagn för att köra soldater från slagfältet till fältsjukhus.

Vagnarna höll sig dock på säkert avstånd och hämtade de sårade och döende först när striderna var över.