Quiz: Medicinska produkter

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Amerikanen Earle Dickson uppfann år 1920 det moderna häftplåstret av en alldeles speciell anledning. Vilken?

Medeltidens apotek sålde besoarsten mot bland annat…?

Vilket djur har man i mer än 4000 år använt för behandling av sår, infektioner och andra skador?

Vad brukade de gamla egyptierna använda mot alla former av infektioner?

Långt in på 1700-talet ansågs pulvriserad mumie vara det bästa läkemedlet mot...?

Om en man på medeltiden gick in på ett apotek och bad om panacea, vad var han då ute efter?

I dag mäts blodtrycket med en manschett omkring patientens arm. Tidigare var det mindre angenämt eftersom...?

De äldsta kända proteserna av detta slag omtalas 1575 av Ambroise Paré och var tillverkade av silver eller guld. Vilken sorts protes?

Smärtlindrande och febernedsättande acetylsalicylsyra lanserades år 1899 i form av pulver. Under vilket namn?

Den franske läkaren René Laennec uppfann år 1816 ett instrument, som sedan har använts flitigt av läkare. Vilket instrument?

Vilka var de första att införa läkar­undersökning som betalades av arbetsgivaren?

Vilket år uppfanns den första termometern som användes vid läkarundersökningar?

När började läkarna skriva ut medicin på recept?

De första apoteken öppnade redan på 700-talet. Var?

Den första sortens huvudvärksmedicin framställdes genom extrakt av blad. Vilket träd kom bladen ifrån?

En tidig modell av detta instrument uppfanns i Arabien på 800-talet och användes vid ögonoperationer. Den skotske läkaren Alexander Wood utvecklade en modern version år 1853, och föremålet användes bl a vid utrotningen av den fruktade sjukdomen smittkoppor. Vilket föremål?

Kanske är du intresserad av...