Shutterstock

Pesten tog fart efter 300 år

Omfattande studie från England visar att pesten fick bättre förutsättningar i London efter medeltiden.

En grupp forskare vid McMaster University i Kanada konstaterar i en undersökning att pestutbrott i den brittiska huvudstaden London spred sig cirka fyra gånger snabbare på 1600-talet än på 1300-talet, då England nåddes av pesten första gången.

Forskarlaget – bestående av statistiker, biologer samt genetiker – undersökte tre typer av skriftliga källor:

Personliga testamenten, kyrkoböcker och den officiella dödsstatistik som myndigheterna i London förde.

Pesten tog livet af millioner

Testamenten avslöjar snabbare smittspridning

Officiella dödssiffror registrerades inte i storstaden före 1538. För att ta reda på hur snabbt sjukdomen spred sig under 1300-talet, jämförde forskarna de registrerade dödsfallen under pestutbrotten på 1600-talet med antalet nedtecknade testamenten.

Siffrorna följdes åt, och forskarna tittade sedan på ökningen av testamenten från 1300-talet, och resultatet var tydligt:

I 1300-talets London fördubblades smittotalet på 43 dagar, medan fördubblingstiden på 1600-talet var nere på bara elva dagar.

Forskarna antar att en högre befolkningstäthet i London, sämre levnadsvillkor och ett kallare klimat spelade avgörande roller för den snabbare smittspridningen.