World History Archive/Imageselect

När pesten härjade

När böldpesten kom i mitten av 1300-talet förändrades Europas sammansättning i grunden. Uppskattningsvis hälften av kontinentens befolkning dog i epidemin.

När härjade pesten?

1347–1352

Var härjade pesten?

På hela den europeiska kontinenten, men i vissa områden var pestutbrotten inte så omfattande.

Hur härjade pesten?

Under slaget om hamnstaden Kaffa på Krim slungade de belägrande mongolerna in pestsmittade lik i staden. Köpmän från Genua, som var på besök i Kaffa, flydde ovetande om att de redan bar på smittan.

När de anlände till Sicilien i oktober 1347 bröt pesten ut där. Sedan spred smittan sig snabbt över den europeiska kontinenten. Om sjukdomen fick fotfäste på en plats var det inte ovanligt att cirka sextio procent av befolkningen blev sjuk och dog.

De sjuka fick stora bölder och började hosta blod. När anhöriga försökte hjälpa de sjuka blev de oftast själva smittade. Via Italien spred pesten sig vidare till Frankrike, Spanien och Portugal, innan den nådde England. Med ett engelskt handelsfartyg kom smittan till Norge, som drabbades hårt år 1349.

Resten av Skandinavien fick smittan från både Norge och Tyskland, där de värsta utbrotten inträffade 1350. Epidemin fortsatte i flera år, och i en del områden kom sjukdomen tillbaka gång på gång. På flera platser utbröt det pogromer mot judar, som anklagades för att ha spridit sjukdomen.

Antagligen spreds pesten över Europa med svartråttor, vars loppor var infekterade.

© Shutterstock

Varför härjade pesten?

Pesten uppfattades av en del människor som Guds straff, medan andra ansåg att den orsakats av ovanliga rörelser bland himlakropparna.

Den sannolika orsaken till epidemin är dock bakterien Yersinia pestis, som identifierades i slutet av 1800-talet.

En av de mest utbredda hypoteserna är att loppor som var infekterade av bakterien spreds i Europa via svartråttor. Sjukdomen hade två dödliga varianter: böldpest och lungpest.

Vad hände sedan?

Pesten kommer tillbaka i flera vågor under de följande århundradena.

1596–1602

En pestepidemi som härjar i Andalusien och centrala Spanien kräver omkring 700 000 liv.

1629–1631

Cirka 280 000 personer dör av pest i norra Italien.

1665–1666

London drabbas av ett utbrott, som dödar omkring 100 000 personer eller cirka 25 procent av stadens befolkning.

1710–1711

Pesten bryter ut i Skandinavien under stora nordiska kriget. Cirka fyrtio procent av Stockholms invånare dör.

1738

Omkring 36 000 personer omkommer när pesten härjar på Balkan.

1894

Den fransk-schweiziske bakteriologen Alexandre Yersin upptäcker den bakterie som orsakar pest. Bakterien får namnet Yersinia pestis.