När började läkare använda eter?

Fram till 1846 undanhölls informationen om eters smärtlindrande effekt.

Tandläkare spred nyhet om eter

Den amerikanske tandläkaren William T.G. Morton bedövade år 1846 en patient med eter och avlägsnade en dålig tand helt smärtfritt.

Ett antal kolleger närvarade vid operationen i staden Boston, och därifrån spred sig nyheten.

Morton var inte den förste som använde eter, däremot hade alla hans föregångare struntat i att inviga resten av världen i eterns smärtlindrande välsignelser.

Morton använde en enkel inhalator för att söva sin patient. Patienten andades genom munstycket och fick i sig eterångorna.