Kampen för en perfekt baby

Nu fick det vara slut med kriminalitet och fattigdom. I början av 1900-talet tog makthavarna till drastiska åtgärder för ett bättre samhälle. Goda medborgare skulle föda många barn medan tusentals ”olämpliga” steriliserades mot sin vilja. Idén om rashygien spred sig snart i USA, till Tyskland och till Norden.

10 januari 2011 av Hans Henrik Fafner

Books:
● Edwin Black: War Against the Weak. Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race, Four Walls Eight Windows, 2003 ● Elof Axel Carlson: The Unfit. A History of a Bad Idea, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001

Websites:
● www.eugenicsarchive.org

Kanske är du intresserad av...