George Rinhardt/Getty Images & National Museum of Health and Medicine

Hur många dog av spanska sjukan?

Under första världskriget censurerades medierna i stora delar av världen hårt. Så var det emellertid inte i Spanien, vars medier bevakade den katastrofala pandemin noga. Många trodde därför att sjukdomen uppstod i Spanien.

Spanska sjukan var en allvarlig influensapandemi, som 1918 spred sig över nästan hela världen.

Historiker bedömer att omkring femhundra miljoner människor smittades, varav minst femtio miljoner dog.

De som dukade under var i regel barn och äldre, men till skillnad från tidigare influensautbrott tog sjukdomen av okända orsaker även livet av ett stort antal unga, starka män och kvinnor.

Spanska sjukan spred skräck i hela världen. I USA började idrottare bära mask för att undvika smitta.

George Rinhardt/Getty Images & National Museum of Health and Medicine

Studier av bevarad lungvävnad från 1918 har visat att spanska sjukan orsakades av ett särskilt aggressivt fågelinfluensavirus.

Sjukdomen utlöste en överreaktion i kroppens immunförsvar, som började bryta ner kroppen, i synnerhet lungorna.

En del patienter blödde ur munnen, näsan och öronen, och vissa hostade blod under hostattacker som var så våldsamma att de bröt revbenen.

Sjukdomen fick namnet spanska sjukan för att tidningar i Spanien först rapporterade om de många offren.

Landet deltog inte i första världskriget, och pressen var därför inte lika hårt censurerad som i många andra länder.

Rapporteringen gav intryck av att Spanien var pandemins ursprung.

En hypotes är att sjukdomen bröt ut i USA och kom till Europa med amerikanska soldater.