Hur länge har läkare använt stetoskop?

När uppfanns stetoskopet, som används för att förstärka ljudet från hjärtslagen?

Ett modernt stetoskop och det första stetoskopets uppfinnare.

SVAR Stetoskopet, som används för avlyssning av ljud inifrån kroppen, uppfanns år 1816 av den franske läkaren René Laennec.

När han skulle lyssna på hjärtslagen hos en ung kvinna fann han det opassande att lägga örat direkt mot hennes bröst.

I stället rullade han ihop ett papper till ett rör, och fann då att den enkla cylindern förstärkte ljudet. Snart ersatte han papperet med ett rör av trä.

Stetoskop av den typ som är vanliga i dag, där ljudet leds genom slangar till undersökarens öron, började tillverkas omkring år 1850.