Blodtransfusion fåreblod middelalder oplysningstid

Hur gick den första blodtransfusionen till?

Två misslyckade blodtransfusioner fick en domstol att förbjuda dem. Därför kom det viktiga vetenskapliga genombrottet först många år senare.

Den första direkta blodtransfusionen till en människa utfördes av Jean-Baptiste Denys, livläkare åt den franske kungen Ludvig XIV.

Den banbrytande händelsen ägde rum den 15 juni 1667, då läkaren gav en pojke 250 milliliter blod från ett lamm.

Ingreppet utfördes genom att blod tappades direkt från djuret till pojken via rör, som sattes i blodkärlen.

Domstol förbjöd blodtransfusioner

Den sjuke pojken hämtade sig kvickt, och kort där­efter genomförde läkaren ännu en lyckad transfusion.

De följande två blod­trans­fu­sio­nerna gick dock inte lika bra. Läkarens tredje patient dog omedelbart efter ingreppet, medan den fjärde avled under själva behandlingen.

Den sista patientens familj stämde Denys, och även om domstolen frikände läkaren förbjöds behandlingen.

De följande åren förbjöd även den katolska kyrkan, de franska och brittiska parlamenten och vetenskapsakademin Royal Society blodtransfusioner, som ingen respekterad läkare utforskade under de följande 150 åren.

Några månader efter Denys försök ­genomförde den engelske läkaren Richard Lower ett liknande i ­november 1667:

Patienten

var en femtonårig pojke, som led av hög feber. Före blodtransfusionen hade han genomgått omkring tjugo ­åderlåtningar med iglar.

Wellcome Images

Lamm

betraktades som fogliga djur. De första blodtransfusionerna utfördes därför med lammblod, eftersom läkarna trodde att patienten via blodet ­skulle få del av djurets lugna natur.

Wellcome Images

Blodet

överfördes via rör av silver. I rörens ändar satt ihåliga fjädrar, som användes för att ­punktera blodkärlen.

Wellcome Images

Nya kunskaper om olika blodtyper fällde avgörandet

I dag vet vi att Denys patienter dog för att läkaren inte kände till blodgrupper.

Im­mun­för­sva­ret reagerar negativt på djurblod, och de första patienterna överlevde troligen enbart för att de fick gans­ka lite blod.

Först 1901 kom läkaren Karl Land­steiner på att människoblod delas in i tre grupper, och att transfusioner endast kan genomföras med kompatibla blodgrupper.