Havets pest

Krig och skeppsbrott var långtifrån det mest riskfyllda för sjömännen på segelfartygens tid. Bristsjukdomen skörbjugg var den största faran på havet. Redan på 1600-talet visste man att saft från citroner kunde bota sjukdomen, men på grund av inkompetens och snobberi inom den engelska flottan skulle det gå över 200 år innan saften användes för att rädda sjömännens liv.

10 januari 2011 av Antje Gerd Poulsen

Kanske är du intresserad av...