Forntidens människor drabbades inte av cancer

Cancer förekom nästan inte under forntiden visar undersökningar av gamla medicinska texter och mumier från Egypten och Sydamerika.

Forskarna har minutiöst undersökt flera hundra mumier för att fastslå dödsorsaken.

Cancer fanns i princip inte under forntiden. Det konstaterar en grupp forskare efter att ha undersökt gamla medicinska texter och hundratals mumier från Egypten och Sydamerika.

Slutsatsen är att cancer inte är någon naturligt förekommande sjukdom utan beror på föroreningar och den moderna livsstilen. Undersökningen visar bl a att antalet cancerfall ökade vid industrialiseringens början på 1700-talet.

”I västvärlden överträffas cancer endast av hjärt-kärlsjukdomar som dödsorsak, men under forntiden var sjukdomen extremt sällsynt”, säger Rosalie David, biomedicinsk egyptolog. Hon är övertygad om att cancer är en sjukdom som provocerats fram av föroreningar och förändringar i livsstil och matvanor.

Av de flera hundra mumierna visade bara en enda tecken på cancer, trots att sjuk­domen i dag ligger bakom nästan vart tredje dödsfall i västvärlden. Den nya forskningen kan förhoppningsvis kasta nytt ljus över cancerns ursprung och leda till nya behandlingsformer.