De fem kallblodigaste kvacksalvarna

Kvacksalvarna var inte utbildade läkare, men ändå påstod många att de kunde bota allt från diabetes till impotens. Ofta ledde ”behandlingarna” dock till döden. VÄRLDENS HISTORIE har rangordnat de fem värsta kvacksalvarna.

Brinkley hävdade att könskörtlar från getter kunde bota impotens. Fyrtiotvå män avled efter att ha genomgått operationerna.

© Corbis/Polfoto & Sydney B. Flower

1. John R. Brinkley ville ge männen get-potens

Kvacksalvaren John R. Brinkley (1885–1942) hade märkt att getabockar var mycket sexuellt aktiva. När en manlig patient beklagade sig över problem med potensen väcktes Brinkleys nyfikenhet.

Kvacksalvaren funderade över om inte getens sexuella kraft borde kunna överföras till människan. Kort därefter opererade han in testiklarna från en getabock i patientens buk.

Ingreppet lyckades och snart stod människor i kö till Brinkleys klinik i Kansas. Inte minst för att det ryktades om att den första patienten till och med hade gjort sin hustru gravid kort efter operationen.

Priset för en operation var 750 dollar – nästan 60 000 kronor i dagens penningvärde – och snart blev Brinkley en rik man. Intäkterna investerade han bland annat i reklamkampanjer som skulle locka ännu fler patienter.

Men snart började de första klagomålen komma in. Många av patienterna hade problem med infektioner och smärtor och några hade till och med dött. Anhöriga lät utreda saken och i minst tolv fall ansågs Brinkley ha orsakat patienternas död.

Det amerikanska läkarförbundet höll ögonen på Brinkley, som tvingades ge upp planerna på att etablera en klinik i Kalifornien.

Förbundet konstaterade att hans examensintyg från medicinstudierna var falska. Brinkley byggde i stället ut sin klinik i Kansas med en radiostation som med en blandning av musik och reklam för get­­-trans­plantatio­ner lyckades locka nya patienter.

Framgångarna gjorde Brinkley till en så mäktig man i Kansas att delstatens guver­nör vägrade att lämna ut honom när en åklagare i Kalifornien väckte åtal mot Brinkley för kvacksalveri.

I längden kunde dock inga pengar i världen rädda Brinkley. Efter 42 misstänkta dödsfall drog socialstyrelsen i Kansas in hans läkarlegitimation.

De rättegångar som följde ruinerade Brinkley, som dog fattig år 1942.

Styrkor/**svagheter**

 • Även om Brinkleys examensintyg var falska, saknade han inte talang som läkare. Under spanska sjukan-pandemin år 1918 botade han många patienter.
 • Som politiker var han oslagbar. Endast en teknikalitet kring röstsedlarna hindrade honom från att vinna guvernörsvalet i Kansas.
 • Dålig hygien på hans klinik gjorde många patienter dödssjuka.
 • Han var en skrävlare och drog därför hela tiden till sig kritiker.
 • Kunde inte hantera kritik och reagerade ofta med barnsliga motargument.

Uppfinnaren Bailey påstod att den radio­aktiva medicinen kunde bota alla sorts krämpor.

© Oak Ridge Associated Universities

2. William J.A. Bailey tjänade pengar på att förgifta patienter

William J.A. Baileys karriär baserades på en lögn: Han påstod sig vara läkare, utbildad vid Harvard University, men i verkligheten hade han ganska snabbt hoppat av studierna och kastat sig över tillverkningen av tvivelaktiga läkemedel.

Det så kallade Radithor var det mest spektakulära. Medicinen bestod av destillerat vatten i vilket han tillsatt ytterst lite av det radioaktiva ämnet radium. Elixiret marknadsfördes som ”Evigt solsken”.

Bailey (1884–1949) hävdade att mixturen bl.a. kunde bota huvudvärk och diabetes.

I själva verket var Radithor giftigt och orsakade minst en patients död. Efter dödsfallet förbjöd de amerikanska myndigheterna radioaktiv medicin.

Styrkor/**svagheter**

 • Bailey var en framgångsrik affärsman och dog stenrik.
 • Var dålig på att hålla sig undan myndigheternas ögon och granskades flera gånger.

3. John Taylor, medicinaren som kunde läsa patienternas tankar

Som ung etablerade sig charla­tanen John TayIor (1703–72) i inflytelserika kretsar.

Han blev dock slarvig och skrytsam och enligt honom själv var han kunglig hovokulist åt bl.a. den brittiske kungen Georg II och påven.

I själva verket ägnade han sig hellre åt att förföra kvinnor och att resa från stad till stad för att utföra tvivelaktiga ögonoperationer, bl.a. två misslyckade starroperationer på Johann Sebastian Bach som dog blind fyra månader senare.

Taylor publicerade också böcker och pamfletter och påstod sig kunna läsa tankar genom att se in i patienternas ögon.

Styrkor/**svagheter**

 • Ingreppen var riskfyllda men han bidrog med ny kunskap.
 • Skrytsamhet och girighet gjorde honom mer beryktad än berömd.

Den schweiziske konstnären Albert Anker målade år 1879 in ett vardagligt motiv i målningen Der Quacksalber.

© Albert Anker, Wikipedia

4. Peter op de Beeck lät en oskyldig kvinna brännas på bål

Peter op de Beeck (1733-1824) kallade sig både läkare och apotekere. Att han varken var det ena eller det andra upptäckte patienterna först när de hade betalat honom ansenliga summor.

Den falske läkaren beskyllde år 1793 en kvinna för att vara besatt varefter hon blev levande bränd.

Styrkor/**svagheter**

 • Var skicklig på att dra fördel av bybors okunskap och övertro.
 • Kom på kant med makt­havarna.

5. Albert Abrams diagnoser utifrån handstil

Abrams (1863–1924) var faktiskt utbildad läkare, vilket gav hans idéer en viss trovärdighet – även de extrema.

Han uppfann till exempel en apparat som ska ha kunnat diagnostisera sjukdomar utifrån handstil.

Eventuella sjuk­domar kunde sedan botas med ännu en anordning som Abrams hade konstruerat.

Styrkor/**svagheter**

 • Hade många inflytelserika anhängare.
 • Hävdade att livsviktiga vacciner orsakade bl.a. syfilis och tuberkulos.

Abrams konstruerade flera fantasifulla mirakelapparater.

© McGill University