Bridgeman

Bedövningens historia: Från bolmört till opium

Ända sedan stenåldersfolket lindrade smärta med avkok på bolmört har människan varit på jakt efter den bästa bedövningen. Såväl opium som pilbark, alruna och metadon har använts mot alla möjliga plågor.

Från örtbrygd till full narkos

Människor har opererat varandra sedan stenåldern.

För att försöka lindra de kraftiga smärtorna vid kirurgiska ingrepp, tandutdragningar och förlossningar har alla möjliga medel använts – en del har varit direkt livsfarliga.

Stenåldern: Bolmört

Avkok på bladen användes mot smärta och oro av stenåldersfolk. Röken från brinnande bolmört gav hallucinationer.

© Wikimedia Commons

Cirka 3400 f.Kr.: Opium

Sumererna använde opium som ett avslappnande medel – 3 000 år senare föredrog grekerna att utnyttja drogens bedövande effekt.

400 f.Kr.: Pilbark

Den grekiske läkaren Hippokrates gav pulv­rise­rad pilbark mot feber och smärtor. Dagens aspirin innehåller ett liknande aktivt ämne.

50 e.Kr.: Alruna

Roten från den narkotikaklassade växten kokades i vin. En grekisk läkare, Dioskorides Pedanius, förordade avkoket mot smärtor.

Cirka 1400: Kokablad

Sydamerikas indianer bedövade patienterna med ett koncentrat av kokablad. Att tugga kokablad var dessutom lokalbedövande.

© Shutterstock

1804: Morfin

Morfin utvanns ur opium av en tysk farmaceut. Senare – under det amerikanska inbördeskriget – blev soldaterna beroende.

1845: Lustgas

Lustgas går också under namnen dikväveoxid eller kväveoxidul (N²O). Det är en färglös gas som vid inandning ger en lätt bedövning följd av eufori.

1846: Eter

Eter, eller dietyleter, är en antändlig färglös vätska som kan ge hallucinationer och i motsats till lustgas göra patienten medvetslös.

1847: Kloroform

En skotsk läkare introducerade kloroform för lindring av förlossningssmärtor. Det visade sig dock vara dödligt för vissa patienter.

© Shutterstock

1937: Metadon

Brist på morfin fick tyska kemister att uppfinna ämnet Hoechst 10820: metadon.

1972: Narkos

Patienter kunde nu inhalera narkosmedlen enfluran och isofluran. Det gav för första gången en total och säker bedövning.