1966 skrev den amerikanske läkaren Henry K. Beecher en artikel som riktade kritik mot försök på människor – som bland annat detta, där fångar i Illinois utsattes för stick från malariamyggor genom en gasbinda.

© LIFE Coll./Getty Images

3 av vetenskapens vansinniga försök på människan

Ända in på 1970-talet utförde kända amerikanska läkare livsfarliga och cyniska experiment på människor. Personer med funktionsnedsättning, fångar och svarta var deras favoritoffer.

1. Barn med funktionsnedsättning smittades med virus

På institutionen Willowsbrook State School barn med funktionsnedsättning i delstaten New York smittades cirka 60 barn avsiktligt med hepatit A.

Det smittsamma viruset, som orsakar gulsot, magsmärta, trötthet och aptitlöshet, injicerades i barnen av läkaren Saul Krugman och hans kollegor på New York University från 1955 och ända in på 1970-talet.

Föräldrarna gav sin tillåtelse till försöket eftersom läkarna sa att de studerade en ny metod som skulle kunna göra barnen immuna mot hepatit resten av livet.

Läkare injicerade farliga virus i barn med funktionsnedsättning.

© LIFE Coll./Getty Images

2. Fångar fick miljögift på huden

Under åren 1956-1966 utsatte hudläkaren Albert Kligman totalt 75 fångar i fängelset Holmesburg Prison i Philadelphia för det farliga miljögiftet dioxin.

Dioxin har flera skadliga verkningar på kroppen. Ämnet är bland annat cancerframkallande, hormonstörande och kan påverka förmågan att få barn.

En av fångarna, Edward ”Yusef” Anthony, berättade efteråt om hur läkaren skalade bort ett tunt lager av huden på hans rygg och täckte den med okända substanser: “Jag sa “Åh Gud, min rygg brinner! Ta bort det”.

Under de följande veckorna plågades Anthony av smärtor och intensiv klåda. Han hade gått med på att delta i det här försöket på människor för att få pengar till cigaretter.

Edward Anthony var en av de fångar som deltog i ett farligt försök på människor mot att han fick pengar till cigaretter.

© Rusty Kennedy/AP/Polfoto

3. Svarta lurades till farligt försök på människor

600 fattiga män med låg utbildning i den amerikanska delstaten Alabama ingick 1932 i ett syfilisexperiment under ett år utan att veta om det.

399 av männen var redan smittade med syfilis, medan resten fungerade som kontrollgrupp. De smittade fick aldrig veta att de hade syfilis, utan blev bara upplysta om att de hade "dåligt blod".

I slutet av 1940-talet blev penicillin standardbotemedlet mot syfilis, men deltagarna erbjöds aldrig den nya behandlingen. Försöket stoppade först 1972 då media avslöjade fallet.

Svarta deltog i ett syfilisförsök utan att ha blivit informerade om det.

© Scanpix