914 collection/Imageselect

Människor korsade Stilla havet 300 år tidigare än man trott

Fernão de Magalhães världsomsegling 1521 räknas som första gången någon korsade Stilla havet, men ny forskning utmanar det påståendet.

En ny studie slår fast att människor från Polynesien för cirka 800 år sedan fick kontakt med människor från Sydamerika.

En grupp forskare vid Stanford University i USA har genomfört den hittills största dna-studien av invånare i Polynesien och Sydamerika. Syftet var att undersöka när den tidigaste kontakten tvärs över Stilla havet ägde rum.

Thor Heyerdahl föreslog för mer än sjuttio år sedan att indianer kunde ha seglat från Sydamerika till Polynesien.

© Shutterstock

Forskarna samlade in dna från 807 personer fördelade på sjutton befolkningsgrupper på Stillahavsöarna samt dna från femton olika indianstammar, som lever på den sydamerikanska kontinenten.

Genom att jämföra de olika gruppernas dna kom forskarna fram till att en specifik dna-sekvens från zenustammen i Colombia även förekommer på flera håll i Polynesien.

Gamla rutter till havs avslöjas av dna

En ny studie har visat att människor från Sydamerika och Polynesien besökte varandra under medeltiden.

Shutterstock

Stilla havet korsades före Magalhães

Ett forskarlag vid Stanford University har genom att undersöka dna funnit bevis för att en grupp människor, som år 1150 levde på de södra Marquesasöarna, hade både polynesiska och sydamerikanska föräldrar/förfäder.

Shutterstock

Påskön fick vänta

Ön Rapa Nui – även känd som Påskön – är den Stillahavsö som ligger närmast Sydamerika. Trots det kom människor med de gemensamma polynesiska och indianska anorna inte dit förrän 1350, konstaterar forskarna.

Shutterstock

Norrman fick rätt

Genom att segla från Peru till Stillahavsön Raroia – ombord på balsafartyget Kon-Tiki – försökte Thor Heyerdahl 1947 bevisa sin hypotes om att indianer från Sydamerika hade seglat till Polynesien. Den nya studien tycks bekräfta hans teori.

914 collection/Imageselect & Shutterstock

Polynesier och indianer hade sex under medeltiden

Därefter satte forskarna i gång med att undersöka när människor med dna från båda områdena för första gången levde på de polynesiska Stillahavsöarna.

”Alla våra dateringsmetoder ger samma datering, vilket är medeltiden, omkring år 1200. Det var långt innan européerna klev in på scenen”, säger Alexander Ioannidis, postdoc i biomedicinsk datavetenskap och ledare för undersökningen.

Forskarna kan följa spridningen av polynesier-indianernas dna på Stillahavsöarna efter att de första människorna med båda typerna av dna år 1150 dök upp på de södra Marquesasöarna.

Alexander Ioannidis och hans forskarlag kan emellertid inte säga var kulturmötet mellan polynesierna och indianerna ägde rum.

I teorin kan polynesierna ha rest till Sydamerika, där de fått barn med medlemmar av zenustammen, som de sedan tagit med hem. Det kan även hända att en grupp indianer seglat till Polynesien och slagit sig ner där.