Människans stamträd

På 1800-talet hittade forskarna de första fossila benen efter människans sedan länge utdöda förfäder. Sedan dess har antropologer försökt pussla ihop vårt vitt förgrenade stamträd där den moderna människan utgör den yttersta, tunna kvisten.

18 november 2013 av Lars Thomas

Books:
Læs mere
● G.L. Sawyer & Viktor Deak, The Last Human, Yale University Press, 2007 ● Chris Stringer & Peter Andrews, The Complete World of Human Evolution, Thames and Hudson, 2008

Websites:
● www.becominghuman.org

Kanske är du intresserad av...