University of New South Wales

Liten lertavla petar ner Pythagoras från tronen

I hundra år låg en babylonisk lertavla i ett förråd, men nya studier av den gör Pythagoras sats äldre än matematikens anfader.

Den grekiska matematikern Pythagoras (cirka 580–500 f.Kr.) riskerar att gå miste om en del av sin berömmelse efter upptäckten av en liten lertavla. Pythagoras sats, som alla får lära sig i matematiken i skolan, gäller emellertid fortfarande:

Summan av längden av de korta sidorna i en rätvinklig triangel multiplicerade med sig själva är fortfarande lika med längden av den längsta sidan multiplicerad med sig själv. Eller uttryckt på ett annat sätt:
A2 + B2 = C2

Men nu visar det sig att det inte alls var Pythagoras, som upptäckte denna matematiska regel. Daniel Mansfield vid University of New South Wales har nämligen studerat en liten lertavla, som bevisar att regeln var känd och tillämpades långt innan Pythagoras föddes.

Invånarna i det gamla Babylon använde satsen under perioden 1900 till 1600 f.Kr. – alltså mer än tusen år innan Pythagoras föddes.

Babylon låg mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak. Forskare tror att storstaden var högt utvecklad och den första i världshistorien som hade mer än 200 000 invånare.

© William Simpson

Användes för att sälja jordlotter

”Den lilla lertavlan gäller ett stycke land som ska säljas”, förklarar Daniel Mansfield. Området skulle mätas upp noggrant, innan det kunde säljas.

”Precis som vi skulle göra i dag, försökte personer på den tiden räkna ut var gränserna till deras jordlotter gick. En lantmätare tillkallades, men i stället för att använda GPS-utrustning använde babylonierna det som kallas Pythagoras sats.”

Lertavlan innehåller bland annat uträkningen:
32 + 42 = 52.