År 2016 fick en skotsk bronsålderskvinna rött hår och blå ögon. DNA-analyser har senare visat att hon hade mörkt hår och bruna ögon.

© Hew Morrison ©2016/2018 & Shutterstock

Hur precisa är ansiktsrekonstruktioner?

Rekonstruktioner av historiska personers ansikten placerar sig i spannet mellan vetenskap och konst, så hur precisa är de egentligen?

16 augusti 2019 av HISTORIE

Rekonstruktioner av ansikten på hi­sto­riska personer befinner sig i brytpunkten mellan vetenskap och konst. 

Mätningar av kranier kan ge en kvalificerad uppskattning av hur huvud- och ansiktsformen kan ha sett ut, men de slutgiltiga detaljerna, som ger de in­di­vi­­­­duel­la särdragen – till exempel ­frisyr och hudfärg – bygger ofta på en konstnärlig bedömning. 

Denna bedömning utgår dock i regel från data från bland annat skriftliga källor och ar­ke­o­lo­giska fynd. 

Nytt verktyg kan avslöja hud- och hårfärg

På senare år har forskarna fått ännu ett verktyg i form av DNA-analyser, som kan avslöja bland annat hud- och hårfärg. 

Det be­ty­der att de nu kan göra mer pre­cisa rekonstruktioner och korrigera tidigare ansikten. 

Till exempel justerades en rekonstruktion av en 4250 år gammal skotsk kvin­na år 2018, när DNA visade att hon hade mörkare hud och en annan ögon- och hårfärg än man trott.

Så återskapas ett ansikte:

Testa tekniken på dig själv

Tekniken utvecklas hela tiden, så efter hand som ansiktsrekonstruktionerna blir vanligare och alltmer precisa blir forskarna även skickligare på ansiktsigenkänning.

Nu kan du testa ditt eget ansikte och ta reda på vilken historisk person du liknar mest.

Här hittar du testet

Kanske är du intresserad av...