Shutterstock

Hur länge har vi känt till dinosaurierna?

Och vem hittade på ordet "dinosaurie"?

Dinosaurie förväxlades med en stridselefant

Förstenade dinosaurieben var välkända i det gamla Kina och där ansågs de komma från drakar.

I Europa gjordes det första dokumenterade fyndet av en skelettdel från en dinosaurie år 1676.

När Robert Plot, professor vid Oxfords universitet, såg det jättelika urtidsfyndet kunde han konstatera att det var ett lårben och menade att det kom från en stridselefant som romarna fört med sig till England.

Senare bytte han teori och hävdade att benet måste komma från en jätte.

Den brittiske paleontologen, Richard Owen, kom på ordet ”dinosaur” år 1842.

© Getty Images

Brittisk paleontolog hittade på ordet "dinosaurie"

Först på 1800-talet kom vetenskapen fram till insikten att Plots ben kom från någon sorts stor reptil.

Den brittiske paleontologen Richard Owen jämförde år 1842 lårbenet med flera andra fynd.

Han kunde slå fast att de tillhört samma art, som han gav namnet dinosaurie, grekiska för "fruktansvärd ödla".