Minuter och sekunder var antika geografiska mått, som blev till tidsangivelser på 1500-talet.

Hur blev en minut till 60 sekunder?

Hur blev en minut till 60 sekunder?

5 juli 2011

Minutuppdelningen anses komma från sumererna som levde i våra dagars Irak ca 3000–2000 f Kr. De räknade med ett matematiskt system som utgick från talet 60.

Sumerernas system gick i arv till de senare babylonierna och vidare till bl a grekerna. Grekiska astronomer använde systemet i modeller, som utvecklades till såväl bredd- som längdgrader. De delade upp jorden i 180 respektive 360 grader.

Klaudios Ptolemaios fortsatte att dela upp graderna i först 60 minuter och sedan dessa i 60 sekunder vardera i verket Almagest från år 150 e Kr.

Minuter och sekunder blev till tidsangivelser, när mekaniska ur försågs med urtavlor på 1500-talet.

Kanske är du intresserad av...