Hajangrepp: Vilken hajattack har kostat flest människoliv?

När i historien har hajar dödat flest människor?

I tre dagar gick hajar till attack mot de 880 skeppsbrutna från kryssaren Indianapolis. Endast 321 var vid liv när hjälpen nådde fram.

Krigsfartyg förliste i hajfyllda farvatten

Kryssaren USS Indianapolis förlisning år 1945 anses vara den händelse då flest männi­skor dödats av hajar. Det amerikanska krigsfartyget befann sig i västra Stilla havet, när två torpeder från en japansk ubåt träffade fören. Efter 12 minuter hade hela fartyget försvunnit från ytan. Cirka 880 överlevande av den 1196 man stora be­­sättningen låg i vattnet i sina flytvästar. Bara några få av livbåtarna hade sjösatts i tid.

Sjömännen utsattes för hajattacker

Av en tillfällighet upptäcktes de skeppsbrutna av ett patrullerande plan tre dagar senare. Då var bara 321 personer vid liv, men fyra av dem dog efter att de räddats. Kyla, törst och saltförgiftning anses vara orsaken till de flesta dödsfallen, men en del av sjömännen blev offer för hajar – troligen av arten årfenhaj. Några kan ha lockat till sig hajarna genom att sprattla – enligt flottans handböcker skulle det skrämma bort dem.

Om sänkningen hade inträffat bara fyra dagar tidigare, hade det kunnat få stor betydelse för krigets utgång. Då hade Indianapolis nämligen fortfarande uranet till Hiroshimabomben i sitt lastrum.