Grönländska mumier visar spår av hjärtsjukdom

Datortomografi av 500 år gamla inuitmumier har funnit spår efter världens dödligaste sjukdom – åderförfettning. Det tyder på att sjukdomen inte enbart är ett resultat av nyare tiders osunda livsstil.

Mumierna undersöktes av en grupp experter på Brigham and Women's Hospital i Boston.

En internationell grupp läkare och antropologer har funnit spår av åderförfettning hos fem grönländska inuitmumier.

Inuiterna är från 1500-talet och har mumifierats till följd av Grönlands låga luftfuktighet och temperatur, som har resulterat i ett slags frystorkning. Alla fem har undersökts med datortomografi, vilket visat på åderförfettning i de femhundra år gamla blodkärlen.

”Det här är inte samma sak som att skanna en människa. Alla organen är nedbrutna”, säger Ron Blankstein, som är specialist på hjärtkärlsjukdomar.

Åderförfettning dödar miljoner

I dag är åderförfettning den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Sjukdomen uppträder när kolesterol och andra fetter ansamlas i blodkärlen. Det försämrar genomströmningen, vilket leder till blodproppar.

Åderförfettning betraktas som en livsstilssjukdom, som är ett resultat av framför allt fet kost och rökning. På senare år har datortomografiundersökningar av bland annat egyptiska faraoner och mongoliska nomader från 1400-talet emellertid visat att sjukdomen har plågat människan i flera tusen år.

Synen på sjukdomen måste kanske förändras

De grönländska inuiterna är särskilt intressanta för forskningen, eftersom deras kost bestod primärt av fisk, som borde minska risken för hjärtkärlsjukdomar.

Att mumierna trots det visar tecken på åderförfettning är överraskande, men kan bero på att de utsatts för mycket rök i sina trånga hyddor och igloor.