Forntidens bönder inledde den globala uppvärmningen

De första bönderna lade inte enbart grunden till den mänskliga civilisationen. Deras lantbruk blev även början till den globala uppvärmningen.

Lantbruk och husdjursuppfödning började sprida sig över det mesta av jorden under bronsåldern.

© Shutterstock

När stenåldersmänniskan för omkring 11500 år sedan började odla vete, ärtor och linser samt föda upp kor och grisar förändrade de jordens klimat. Det visar en ny undersökning, som publicerats i tidskriften Nature.

”Utan det tidiga lantbruket skulle jordens klimat vara betydligt kallare i dag”, konstaterar Stephen Vavrus, undersökningens huvudförfattare.

Jordens cykel bröts för 5000 år sedan

Forskarna har jämfört de senaste 11500 årens klimat med tidigare perioder. Deras modell visar hur klimatet har haft en fast cykel i flera miljarder år, då istider avlösts av varmare perioder med en högre koncentration av växthus­gaser, som därefter minskat långsamt.

För cirka 5000 år sedan vände denna tendens, och mängden koldioxid och metangas i atmosfären började öka. År 1850 var temperaturen på Nordpolen sex grader ­högre än vid samma tidpunkt­ i tidigare perioder.

Klicka på kurvan och se skillnaden mellan koldioxiden i atmosfären:

Uppvärmning håller istid borta

Denna fundamentala förändring stämmer tidsmässigt överens med att människan började sprida lantbruket. Rapporten slår även fast att utan människans långvariga inblandning skulle vi i dag vara på väg in i en ny istid.