Hulton Archive/Getty Images

”Fallande äpple gav idén till tyngdlagen”

Det är allmänt känt att Isaac Newton kom på teorin om tyngdkraften efter att ha fått ett äpple i huvudet. Men är historien nästan inte för bra för att vara sann? Mytkrossarna undersöker om berättelsen håller för en närmare granskning.

Sommaren 1666 sitter 23-årige Isaac Newton i sin trädgård vid Woolsthorpe Manor i östra England. Newton hade egentligen kommit in på universitetet i Cambridge fem år tidigare, men ett pestutbrott hade stängt lärosätet och tvingat honom att resa hem igen.

Den unge Newton är väldigt intresserad av matematik, och när han sitter försjunken i tankar under ett stort äppleträd faller en av frukterna rakt ner i huvudet på honom! Plötsligt får den unge mannen en uppenbarelse:

Varför faller äpplet alltid nedåt och inte åt sidan? Jordens kärna måste dra till sig äpplet, och om den kan göra det, kan den även dra till sig föremål betydligt längre bort, till exempel månen?

Grundstenen till Newtons tyngdlag har lagts.

Året efter att Newton avslutat sin utbildning blev han matematikprofessor vid universitetet i Cambridge – en position som han behöll i 33 år.

© University of Cambridge

Så lyder den traditionella berättelsen om ett av världens största aha-ögonblick. Historien har sitt ursprung hos den franske författaren Francois de Voltaire, som 1727 skrev: ”Sir Isaac Newton gick i sin trädgård och fick idén om tyngdkraften, när han såg ett äpple falla från ett träd.”

Enligt Voltaire hade han fått historien från Newtons niece, men går den att lita på?

FÖR OCH EMOT: Äpplet hade stor betydelse

 • Newton berättade ofta om äpplet
  Historien om äpplet kommer från Newton själv. Han återgav den flitigt under de sista åren av sitt liv, vilket framgår av bland annat anteckningar från hans vän William Stukeley.

 • Studiepaus blev ett vetenskapligt genombrott
  Newton hade varit en medelmåttig student vid universitetet, men de två årens paus hemma på Woolsthorpe Manor blev en produktiv tid för honom vetenskapligt. Vi vet att han då började arbeta på flera av sina största teorier, bland annat den om tyngdkraften.

 • Äppleträdet finns kvar
  Faktum är att det har stått ett äppleträd på Woolsthorpe Manor sedan 1600-talet.

 • Det finns inga bevis för att han fick ett äpple i huvudet
  Att Newton skulle ha träffats av äpplet framgår inte i någon av de ursprungliga källorna.

 • Newtons tyngdlag tog många år
  Enligt den traditionella berättelsen formulerar Newton i det närmaste tyngdlagen på fläcken, när han ser äpplet falla. I själva verket tog det 21 år, innan lagen fick sin slutgiltiga formulering i verket Principia, som kom ut 1687.

 • Historien uppträder först 50 år senare
  Enligt källorna började Newton berätta historien om äpplet först på 1720-talet, när han var över 80 år gammal. En del historiker tror att han antingen överdrev händelsen eller helt enkelt hittade på den.

SLUTSATS: Historien är Newtons egen

Berättelsen om att ett fallande äpple skulle ha lett till den kanske största upptäckten i vetenskapens historia låter nästan för bra för att vara sann. Men enligt Isaac Newton själv, så var det precis vad som hände, och eftersom ingen annan fanns på plats är det så gott som omöjligt att motbevisa.

Vissa historiker anser dock att berättelsen har bättrats på. För den djupt troende Newton har det varit lätt att se en koppling mellan sitt äppleträd och kunskapens träd i Edens lustgård, som gav Adam och Eva kunskap, när de åt av dess frukter. Som Keith Moore, arkivchef vid den brittiska vetenskapsakademin Royal Society, konstaterar:

”Historien är sannolikt sann, men låt oss bara säga att han har bättrat på den, när han återgett den.”

Säkert är emellertid att Newton inte fick äpplet i huvudet. Den delen har tillkommit senare, kanske för att göra historien ännu märkvärdigare.

MYTKROSSARNAS DOM: Vi tror på Isaac Newton.

Newtons äppleträd står kvar än i dag på Woolsthorpe Manor och sköts av välgörenhetsorganisationen National Trust.

© Rolf Richardson/Imageselect
© HISTORIE