Einstein: ”Kineserna är ett slött folk”

En genomgång av Albert Einsteins resedagböcker visar att den världsberömde fysikern hade fördomar om asiater.

Albert Einstein

© Shutterstock

Publiceringen av Albert Einsteins privata resedagböcker har väckt bestörtning i stora delar av västvärlden. En genomgång av böckerna visar nämligen att den världsberömde fysikern hade kraftiga fördomar om asiater – i synnerhet om kineser.

Kineserna var ett slött folk

Från oktober 1922 till mars 1923 reste Einstein runt i Asien. Där gjorde han flera negativa reflektioner kring de folkslag han stötte på. I sin dagbok noterade han till exempel att kineserna var ett ”smutsigt och slött folk”, och att ”det vore en skam, om kineserna ersätter alla andra raser. För oss är blotta tanken oerhört tragisk”.

Barnen saknade själ

Han noterade att kineserna satt på huk när de åt – på samma sätt som när ”européerna lättar sig i skogen”, och att kinesiska barn helt saknade själ. Åsikterna kontrasterar skarpt mot den utbredda bilden av Einstein, där fysikern framstår som en person som kämpade aktivt mot rasism.

Avslöjandet har vållat debatt om huruvida fysikern hade rasistiska åsikter, och om historiska personer över huvud taget kan ”dömas” utifrån dagens moral. Böckerna har getts ut med titeln ”The Travel Diraries of Albert Einstein”.

Einstein betraktas i dag som en av 1900-talets största vetenskapsmän. År 1915 publicerade han sin relativitetsteori, som förklarar bland annat oregelbundenheterna i planeten Merkurius bana.