Pesten uppstod i Asien och spred sig därifrån till Europa.

Digerdöden spreds under blöta somrar

Tyska forskare har kommit fram till att klimatet sannolikt spelade en väsentlig roll, när pesten utrotade ungefär en tredjedel av Europas befolkning på 1300-talet.

Forskarna har undersökt årsringarna på cirka tusen ekar som växte under ­medeltiden. Årsringarnas bredd har med mängden regn att göra och ringarna avslöjar att somrarna i ­Europa var ovanligt blöta under den period då pesten härjade.

”Ökningen i sommarregn mellan åren 1350 och 1370 är signifikant och inföll just vid den tid då pesten bröt ut och spred sig över hela den euro­peiska kontinenten”, förklarar geografen Ulf Büntgen, som nu ska undersöka sambandet mellan klimatet och pesten.