The Granger Collection/Ritzau Scanpix

”Benjamin Franklin träffades av blixten”

Benjamin Franklin var allt från vetenskapsman till revolutionsledare och är kanske mest känd för att ha försökt utvinna ström ur blixtar med en drake. Men kan man verkligen överleva ett sådant blixtnedslag?

Benjamin Franklin står i strilande regn med sin son William. Det är en junidag 1752, och 46-årige Franklin är redan en framgångsrik författare, affärsman och postmästare i staden Philadelphia. Hans stora passion är dock utforskningen av elektriciteten, och nu vill Franklin bevisa att blixtar består av ström.

Medan åskmolnen drar ihop sig över Philadelphia får Franklin upp en drake i luften. På drakens lina har han fäst en nyckel, som är kopplad till en så kallad leidenflaska – ett primitivt batteri, som kan lagra elektricitet.

Benjamin Franklin var en av den amerikanska revolutionens ledare och grundade även University of Philadelphia.

© Philadelphia Museum of Art

När en blixt träffar draken leds den elektriska urladdningen längs linan, och via nyckeln hamnar den i leidenflaskan. Franklin har bevisat sin hypotes.

Så lyder den populära framställningen av Franklins drakexperiment, men frågan är: Kunde amatörforskaren överleva om hans drake träffades av blixten? Och varför nämns inte Franklin i den första beskrivningen av experimentet?

Franklin var försiktig

FÖR

  • Franklin beskrev experimentet första gången i tidningen The Pennsylvania Gazette i oktober 1752 – ungefär fyra månader senare. Han nämner inte att det var han som utförde det.

  • Säkerhetsåtgärder såg till att Franklin var skyddad mot blixtens elektriska stöt. Vid draken hade Franklin fäst ett snöre av siden som han höll i. Under hela experimentet befann han sig i ett skjul, så att sidensnöret inte skulle bli vått. Därmed kunde det inte leda blixten särskilt effektivt.

  • Experimentet lyckades, och Franklin bevisade att blixtar består av elektricitet. Han erhöll internationellt erkännande, och som en följd av sina försök med ström uppfann han strax därefter åskledaren.

EMOT

  • I hans ursprungliga beskrivning av försöket står det inte att draken träffades av en blixt, den skickades bara upp bland åskmolnen. Att draken träffades av blixten framgår först av en beskrivning 15 år senare.

  • Nyare experiment har visat att Franklin – trots sina säkerhetsåtgärder – skulle ha dött eller skadats svårt, om draken träffats av en blixt.

  • I samband med åskväder stiger den så kallade atmosfäriska elektriciteten i luften kraftigt, även innan blixtar uppstår. I dag tror forskarna att det var den förhöjda atmosfäriska elektriciteten som fanns i luften kring draken som Franklin fångade i sin leidenflaska.

Slutsats: Blixt kunde ha dödat ”Founding Father”

Att Benjamin Franklin träffas av blixten när han utför sitt berömda experiment är en rolig tanke, som är lätt att förstå. Historien har berättats i mer än 250 år och har lärts ut i amerikanska skolor.

Källorna visar emellertid att verkligheten är mer komplicerad. Det framgår till exempel inte med säkerhet, när Franklin genomförde sitt experiment. En del historiker tvivlar på att det över huvud taget var han som utförde det.

Säkert är att draken inte träffades av blixten. Ett direkt blixtnedslag skulle sannolikt ha vållat bestående men eller varit dödligt. När den tysk-baltiske fysikern Georg Wilhelm Richmann året därpå genomförde ett liknande experiment omkom han.

Det var tursamt att Franklin var försiktigare. Om hans experiment 1752 gått snett hade han inte fått den avgörande betydelse som han fick för USA:s självständighet 1776.

MYTKROSSARNAS DOM: Försöket genomfördes utan blixtnedslag.