Avföring och hårtestar skriver om historien

Dna-detektiver har återskapat en forntidsmänniska från Grönland och avslöjat att Nordamerika var befolkat 1000 år tidigare än vad man hittills antagit.

DNA från en hårtest har gett forskarna en första inblick i hur en människa från den sedan länge utdöda saqqaq-kulturen på nordvästra Grönland såg ut. Saqqaq-mannen hade till exempel en tendens till skallighet samt torrt öronvax.

De döda väcks till liv

I februari 2010 var forskare vid Center för geogenetik i Köpenhamn de första att visa hur en människa från en sedan länge utdöd kultur kan ha sett ut. Det enda de behövde för att kartlägga den kompletta arvsmassan var en cirka 4000 år gammal hårtest från nordvästra Grönland.

Hårtofsen avslöjade bland annat att den så kallade saqqaq-mannen hade en satt kropp med korta armar och ben, tendens till skallighet och till och med torrt öronvax. Genom att jämföra med DNA från dagens människor kunde forskarteamet något överraskande konstatera att forntidsmänniskans närmaste nu levande släktingar inte är indianer eller inuiter. Han är däremot nära släkt med tre sibiriska folk, vilket betyder att saqqaq-kulturen måste vara en del av en hittills okänd koloniseringsvåg från Sibirien över Amerika till Grönland. Denna invandringsvåg var oberoen­de av de folkvandringar som utmynnade i dagens amerikanska indianer och inui­ter.

Förutom kunskap om folkvandringar kan kartläggningen av forna tiders genetiska koder öka kännedomen om vilka förändringar i människans DNA som skapat den nutida människan.

Arkeologer hittade på 1980-talet saqqaq-mannens hår i Diskobuktens sydöstra delar nära området Qasigiannguit (Christianshåb). Trä, skinn, hår och ben var perfekt bevarade i den permafrusna marken under boplatsen, och visade att ett litet samhälle som främst levde av ­havet hade funnits vid bukten.

USA var bebott för 14340 år sedan

Redan två år tidigare hade chefen för Center för geogenetik, Eske Willerslev, väckt sensation då han år 2008 analyserat DNA från förstenad människo­avföring. Han hade hittat lämningarna i en grotta i USA, och kol 14-analyser visade senare att en människa hade uträttat sina behov i grottan för 14340 år sedan.

Willerslev bevisade alltså att Nordamerika var befolkat tusen år tidigare än man dittills antagit. Analysen av DNA från de tarmceller som hade följt med ut visade att detta folk härstammade från Asien.