Albert Einstein rökte cigarettfimpar från gatan

Åtskilliga rika män och kvinnor förvånade sin samtid med sitt besynnerliga uppträdande. Albert Einstein rökte t ex cigarettfimpar.

Läkaren förbjöd Einstein att röka pipa. Då började fysikern att plocka upp fimpar.

Albert Einstein hade fått rökförbud av sin läkare

Den tyske fysikern Albert Einstein kunde prisa sig lycklig för att han blev känd för sina vetenskapliga bedrifter och inte för sina egenheter. T ex kringgick han sin läkares förbud mot piprökning genom att plocka upp cigaretfimpar från marken. Han gav sig också ut på segeltur vindstilla dagar - för att han gillade utmaningen. Och så höll han för sin åttaårige syskonson en två timmar lång föreläsning om såpbubblors newtonska egenskaper.

Einstein kunde inte hitta hem

En dag gick Einstein vilse. Han ringde därför anonymt till sin sekreterare och bad om adressen. När hon inte ville uppge den, tvingades han krypa till korset och berätta vem han var. Han tiggde och bad henne senare att inte berätta om telefonsamtalet - något hon längre fram måste ha glömt.