Vilken var den första ubåten under Nordpolen?

Moderna ubåtar kan färdas under Nordpolen. När gjorde man det för första gången?

Atomubåten Nautilus kunde färdas tusentals kilometer under vatten.

Nautilus var den första ubåten under Nordpolen

I augusti år 1958 färdades den amerikanska ubåten Nautilus under Nordpolens iskappa, från Stilla havet till Atlanten. Det hade inget fartyg lyckats med tidigare, men Nautilus klarade det – hon var historiens första atomubåt.

Andra ubåtar drevs av elmotorer när de färdades under ytan. Elmotorer gene­rerade inga avgaser och förbrukade inget syre. Å andra sidan tog batterierna snabbt slut och de måste laddas uppe vid ytan där man kunde använda en dieselmotor. ­Därför kunde inte någon ubåt färdas under vattnet flera dygn i sträck.

Nordpolen nåddes den 3 augusti 1958

USS Nautilus sjösattes och togs upp i den amerikanska flottan år 1954. Året därpå slog ubåten rekord i undervattensfärd, när den tillryggalade 2 223 km utan att gå upp till ytan en enda gång.

År 1958 fick ubåten order om att bevisa att den kunde färdas under Nordpolen och lägga sig på lur utanför sovjetiska flottbaser. Den 1 augusti dök Nautilus ned under isen och fortsatte genom en naturlig kanal i havsbottnen. Bara här var det tillräckligt djupt för ubåten att ta sig under den 18 meter tjocka packisen. Två dagar senare blev Nautilus det första fartyget någonsin att passera den geogra­fiska nordpolen. Efter 96 timmar, då ubåten tillryggalagt 2 940 km, steg Nautilus upp till ytan igen öster om Grönland. Efter det framgångsrika uppdraget blev rutten under Nordpolen rena motorvägen för amerikanska och sovjetiska ubåtar.