"Varelser från yttre rymden byggde pyramiderna"

Alla större teknologiska landvinningar i historien – även pyramiderna – beror på besök från yttre rymden, hävdar populärarkeologins absoluta superstjärna.

Däniken har bland annat använt fornegyptiska reliefer som bevis för sina teorier om rymdvarelser. Här är förklaringen emellertid att den ursprungliga inskriptionen huggits om i forntiden. Nya och gamla hieroglyfer­ har smält samman och bildat underliga figurer.

Teori av Erich von Däniken
Född: 1935
Utbildning: Hotelldrift

Med mer än 63 miljoner sålda böcker är Erich von Däniken den alternativa arkeologins mästare. Hans huvudtes är att jorden sedan tidernas begynnelse flera gånger har fått besök av varelser från yttre rymden.

Vid varje besök har individerna gett människan nya kunskaper. Bevisen för att de varit här finns bland annat i diverse fornegyptiska reliefer, där Däniken hittat bilder av allt ifrån transformatorstationer och elektriska borrmaskiner till rymdskepp.

Erich von Dänikens första bok "Olösta gåtor ur mänsklighetens historia" kom år 1968. Den och hans följande 25 böcker har gjort honom till mångmiljonär.

Författaren har även föreslagit att det är rymdvarelser som byggt pyramiderna, rest de gåtfulla statyerna på Påskön och anlagt Stonehenge. ­

Varelsernas främsta bidrag var dock att de i urtiden parade sig med de primitiva människorna och därmed gav upphov till den moderna människan.

Som de flesta av sina kolleger inom genren har Däniken inga bevis för sina teorier, och det är inte många forskare som tar honom på allvar. Trots det skryter han med att han hållit 500 av sina 3000 föredrag vid olika universitet, och han är övertygad om att man en dag kommer att hitta bevis för rymd­besöken inne i pyramiderna.

”Och jag tror att de kommer tillbaka”, säger han.