I dag vet forskarna att de imponerande Cahokiakullarna i Illinois är från 800-talet och skapades av en nord­amerikansk indiankultur.

"Väldiga jordhögar skapades av en utdöd ras"

Arkeolog hävdade att utdött folkslag låg bakom mystisk jordhög.

7 november 2011 av Jan Ingar Thon

Teori av William Pidgeon
Född: 1800
Utbildning: Arkeolog

När européerna kolonialiserade Nordamerika upp­täckte de ett antal enorma jordhögar anlagda av människor. De mest storslagna var de cirka 80 så kallade Cahokiakullarna i Illinois. De vita nybyggarna vägrade tro att indianerna kunde ha format de väldiga kullarna. I stället kom forskarna med flera alternativa teorier om vem som kunde ha gjort dem.

Den ivrigaste var arkeologen William Pidgeon. Han påstod att ett utdött folkslag, dee-coo-dah, hade skapat jordhögarna. Enligt Pidgeon skulle det okända folkslaget ha levt i Amerika före indianerna. ­Genom arkeologiska undersökningar försökte han bevisa sin teori, och han sade sig till och med ha intervjuat den sista medlemmen av dee-coo-dah-folket. Hans böcker blev mycket populära.

Men alltihop var en bluff. Andra arkeologer upptäckte snart att Pidgeon hade förfalskat många av sina bevis. Och arkeologens intervju med den siste dee-coo-dah var rena påhittet.

Kanske är du intresserad av...