Trodde folk på medeltiden att jorden var platt?

Trodde man att Columbus skulle falla över kanten när han seglade västerut för att hitta Asien?

Den medeltida nunnan Hildegard av Bingens tolkning av jordklotet.

SVAR Redan under antiken insåg grekiska filosofer och matematiker att jorden måste vara klotformad. De beräknade även jordens omkrets med god precision. Denna kunskap var vida känd bland lärda män och kvinnor även i det medeltida Europa.

På Christofer Columbus tid hävdade varken kyrkans män eller andra makthavare att jorden var platt. Att många ändå höll sig kallsinniga inför Columbus idé att segla västerut för att komma till Asien berodde istället på hans beräkning av jordklotets storlek.

Kritikerna hade dessutom rätt. Det verkliga avståndet från Spanien till Japan är betydligt större än vad Columbus trodde. Om den berömde sjöfararen inte hade haft turen att stöta på en för honom okänd kontinent hade hans expedition med all sannolikhet gått under till följd av hunger och törst långt innan den siktat Asien.

Myten att den kristna kyrkan under medeltiden förkunnade att jorden är platt uppstod på 1800-talet och spreds bland annat genom några böcker om Columbus som innehöll uppdiktade passager och rena påhitt.

Vid denna tid skapade också Charles Darwins evolutionsteori en stor schism mellan kyrka och vetenskap. Då passade myten om den platta jorden som "bevis" på kyrkans vidskeplighet och okunnighet.