Skeppsmask har satt tänderna i James Cooks skepp

Ett av de viktigaste skeppsvraken i mänsklighetens historia håller på att brytas ner inför våra ögon, varnar expert.

Det är inte mer än ett halvår sedan som australiska marinarkeologer förkunnade att de hittat James Cooks sedan länge försvunna fartyg HMS Endeavour.

Nu har det emellertid kommit smolk i glädjebägaren. Det visar sig nämligen att skeppsmask är på god väg att äta upp vraket.

Det har marinbiologen Reuben Shipway kunnat konstatera, när han tidigare i år dök på vraket.

Nyheten vållar oro.

”Det betyder att ett av de viktigaste fartygsvraken i mänsklighetens historia förstörs inför våra ögon,” förklarar Shipway för dagstidningen Boston Globe.

© shutterstock/Irina Nickolaeva

Osäkerhet om vrakets framtid

Sedan australiska marinarkeologer meddelade att de hade hittat fartyget i Newport Harbour i USA har en verbal strid utkämpats mellan dem och deras amerikanska kollegor om fyndet.

Amerikanerna inväntar nämligen ovedersägliga bevis för att det faktiskt är HMS Endeavour – fartyget som den berömde upptäcktsresanden James Cook genomförde sin första expedition med.

Striden fortsätter, eftersom de amerikanska experterna vill invänta en rapport, innan de vill påbörja det dyra arbetet med att skydda vraket.

Det är därför osäkert vad som kommer att ske med fartyget framöver. Det är för dyrt att bärga det, och skeppsmaskarna spelar en viktig roll i ekosystemet och kan därför inte bara avlägsnas.