Pirat för England

På 1560-talet var Francis Drake en fruktad pirat i Karibien. Han plundrade mängder med spanska guldgaleoner utan sin drottnings tillåtelse – men till hennes stora förtjusning. Och han lät henne få en del av bytet. Till slut blev Drakes sjöröveri för mycket för den spanske kungen som sände ut sin enorma armada för att straffa England.

8 september 2011 av Natasja Broström

Books:
Læs mere
● Alice Smith Duncan:
Sir Francis Drake and
the Struggle for an Ocean
Empire, Chelsea House
Publishers, 1993
● John Tincey: The Spanish Armada, Osprey Publishing Ltd., 1988

Kanske är du intresserad av...